TVOŘÍME PROSTOR PRO DOBRO...

 

Created with Sketch.

Nabídka DOBRO&TA

DOBROdružně sdílíme zkušenosti a tvoříme partnerství

Každá z aktivit v sobě obsahuje a nese společenskou všímavost. Ke všemu přistupujeme individuálně a celostně. Sdílíme otevřeně vlastní zkušenosti. Spolupráce s námi je DOBROdružná!

Probouzíme laskavost a sociální všímavost organizací v našem okolí, především v Ostravě a v Moravskoslezském kraji. Cílíme na nové formy, jednoduchost a tvořivost. Vytváříme prostor pro změny, přirozený rozvoj organizací a nabízíme rovnocenná partnerství.

Produkty / Eventy

Naše produkty a akce vytvářejí prostor pro DOBROčinnost v mnoha směrech. Věnujte sobě i druhým smysluplné dárky a prožitky! Necháte-li nám volné ruce, na míru připravíme Tyrkysovou zónu se stánky a programem nebo rovnou celou akci včetně občerstvení, výzdoby a vystoupení, vše ve spolupráci s místními neziskovkami.

Konzultace / Školení

Zmapujeme aktuální situaci a budeme hledat řešení, které ve vaší organizaci posílí společenskou všímavost. Pomůžeme uchopit PR kampaň a komunikovat CSR příběhy. Doporučíme prověřené parťáky z oblasti zisku i nezisku. Školíme na míru s jasným záměrem ladit DOBRO!

Akcelerace / CSR

Akcelerujeme a navrhneme celoročně spolupráci DOBROčinného příběhu a PR kampaně. Pokryjeme CSR aktivitu a zajistíme komunikaci s žadateli o podporu. Vneseme do stávajícího marketingu dynamiku s přesahem. Kreativně doplníme tým a změny trvale udržitelně. Vaše kampaně získají emoce, aktivity nový smysl i příběh s duši!

Reference

Tyrkysová barva spojuje dobročinné aktivity, které se šíří městem ve spojitosti s KŘÍDLENÍ nadačním fondem…vytváříme prostor a zázemí, aby se tak mohlo dít.

Dopravní podnik Ostrava

TyrkysOVA sbírka a jízdenka vznikla ve spolupráci s městským DP a Statutárním městem Ostrava. Sbírka na podporu místních neziskovek rozvíjí vnímání zaměstnanců a šíří se městem v linkách MHD i v médiích. Podtrhuje účast na životech lidí, které denně vozí. V druhém ročníku sbírky se vybralo 150 000 korun.

„Byl jsem jeden z prvních, kdo si jízdenku v aplikaci koupil, a udělalo mi to velkou radost. Jsem přesvědčen, že se v Ostravě najde spousta lidí, kteří tuto naši myšlenku JEĎ A POMÁHEJ bude sdílet.”

Daniel Morys

Generální ředitel Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Podporuje festival Advent plný KŘÍDLENÍ každoročně, podle primátora Tomáše Macury jde o nezbytnou součástí fungování občanské společnosti i logický čin města Ostrava.

„V kulturní společnosti bohatí a silní podporují ty slabší. Ostrava je hrdé, silné město, musí být tedy mezi těmi, kteří umí v pravý čas podat pomocnou ruku těm, co jí potřebují. Našim partnerstvím chceme říct, že takto je to podle našeho názoru správně. Navíc nás těší, že se zase jedna unikátní akce, která nemá v České republice obdoby, koná právě v Ostravě. Osobně považuji za důležité také to, že se vytváří platforma, která umožňuje každému člověku angažovat se tam, kde to on osobně považuje za potřebné a důležité. To je nezbytná součást pro fungování občanské společnosti“

Tomáš Macura

primátor města Ostrava

MSIC

Partneři projektu APK 2019, kteří v kreativní OZOně odprezentoval unikátní stavebnici CreoKit IdeaHUBu. TyrkysOVA DOBROzóna přivítala inspirující osobnosti, mezi nimi i Adélu Hradilovou – Chief Strategy OFFicer MSIC a.s. s příspěvkem “Neziskový sektor ziskovým na příkladu IDEA Hub”.

Prošli jsme společně dvěma akceleračními programy s DOBROdružným názvem i obsahem názvem Kreaton. Tématem prvního byl rozvoj CSR v kraji a podpora neziskového sektoru zaměřená na dlouhodobá partnerství DOBRO&TA s veřejným sektorem. Druhé zadání ve spolupráci KŘÍDLENÍ nadačním fondem a 6 neziskovkami znělo “Jak využít potenciál konkrétní neziskové organizace při zachování stávajících hodnot a identity“.

U&SLUNO

Dlouholetý partner angažovaný od roku 2013 prošel různými fázemi vývoje. Tyrkysovou spolupráci se jim od sponzorství podařilo rozšířit dovnitř směrem k zaměstnancům, učíme se a otevřeně sdílíme překážky na této cestě.

„U&SLUNO je v roce 2019 partnerem KŘÍDLENÍ již šestým rokem a z mého pohledu se všechny aktivity vyšvihly o notný kus dál i výš. Nezbývá než doufat, že pro tyto činnosti se najdou do budoucna DOBROvolníci i další sociálně všímavé DOBROfirmy. Umožní to dále rozvíjet tento úžasný koncept i spojování zdánlivě nespojitelného.”

Jiří Bílý

bývalý Generální ředitel U&SLUNO a.s. a člen správní rady KŘÍDLENÍ nadačního fondu

OZO OSTRAVA

Díky spolupráci s dalším městským podnikem na XIV. ročníku dobročinného festivalu APK vznikla v novém pojetí a rozsahu Kreativní OZOna. Podpořila tvořivý fundraising místních neziskovek a ve prospěch dobročinnosti zapojila také známé inspirující osobnosti z řad tvůrců a designérů.

Jedním z nich je také umělec Khoma. Jeho mottem je MILOVAT & TVOŘIT. Dělat originální malby pro lidi, do domovů, firem i veřejného prostoru mu opravdu jde. Vozový park OZO je toho důkazem. Už dvakrát pomohl vytvořit společné dílo v rámci festivalu APK a následně ho vydražit.

SUPERNOVA STUDIO

Tyrkysová cesta ho zavedla od KŘÍDLENÍ až do Silicon Valley. S kolegy založili úspěšný startup Supernova, společně vyvíjejí nástroj pro zjednodušení tvorby mobilních aplikací. Časopis Forbes je vyhlásil jako druhý nejlepší český startup a jako jediný se dostal do prestižního amerického akcelerátoru Y Combinator. V roce 2019 získali investici 36 mil. Kč pro další rozvoj a rozšíření základny uživatelů.

„KŘÍDLENÍ se pro mě stalo osobně důležitým projektem. Má vliv na velkou část společnosti a pomáhá tam, kde jiní zapomněli. Ukazuje na to, co jiní přehlíží. Myslím si, že do budoucna má velký potenciál a záleží mi na tom, aby se mu dařilo.”

Oskar Kořistka

CEO a spoluzakladatel Supernova Studio, dobrovolník KŘÍDLENÍ nadačního fondu